top of page

It's Time To Play Bad Boy (2018)

En mann sitter ved kjøkkenbordet på sin hybel. Han er litt uflidd og flakkende i blikket, men med jevne intervaller gjennomgår han en transformasjon. Han tar av seg brillene, ser inn i kameraet og med ett har den usikre mannen blitt til en flammende, usårbar alfahann. "It's time to play bad boy" brøler han mens selve universet rystes av hans plutselige aggresjon. Men ikke lenge etterpå er det som om hans indre flamme har brent ut, og han blir seg selv igjen. Skjønt, "seg selv" kan være misvisende, for hvem er vi til å hevde at det ikke er den aggresive, brilleløse varianten som er denne mannens egentlige vesen?

It's Time To Play Bad Boy er et slags selvportrett av en introvert person, men fungerer også som en kommentar til identitetsforvirring, maskulinitet og dagdrøm. Videoen ble vist på Agder Kunstsenters stipendutstilling i 2018.

bottom of page