top of page

"Det er humoristisk snert i verket Building a Narrative av Jon S. Lunde, men stemmen opptrer også som uhyggelig fremmedelement med usynlig autoritet. Den forstyrrer min indre, stumme harmoni. (...) Røsten fra "et annet sted" traumatiserer verdens symbolske orden av ritualiserte, automatiserte banaliteter. "

Erling Bugge, Billedkunst nr. 6, 2018

bottom of page