NEXT TO NOTHING, 2017

Denne performancen springer ut av et større audiovisuelt prosjekt med arbeidstittel "GilgaMASH", men ble tilpasset og ferdigstilt som en del av utstillingen Afterpiece. Jeg hadde lyst til at publikum på åpningsdagen ble møtt av en mystisk seanse som brukte videoinstallasjonen min som bakteppe.  I samarbeid med skuespiller Morten Liene utarbeidet jeg en performance som tematiserer språklighet, utenforskap og samarbeid. Billedkustner Trond Nicholas Perry fikk i oppdrag å lage et kostyme til den sentrale skikkelsen, som gestaltes av meg selv. Perry endte opp med å lage en slående skulpturell maske som består av fire motorsykkelhjelmer. Hjelmene er forankret til et belte for stabilitet. På innsiden av masken er det festet en trådløs mikrofon som igjen var tilkoblet en datamaskin med effekter. Slik ble det skapt et unikt sonisk språk for denne figuren. Morten Lienes skikkelse ble utarbeidet gjennom workshopping og eksperimentering, og vi kom fram til at han skulle være en slags teaterinstruktør som kommer med kreative innspill til "hjelm-mannen". Men så er det som om de to befinner seg på ulike plan: de kommuniserer ikke så godt med hverandre, men skaper heller en slags kontrapunktisk poesi seg imellom. Til slutt oppnår de likevel kontakt idet den fremmede noe motvillig lar seg lede ut av scenerommet av instruktøren. Skikkelsen med hjelmene ble hentet fra igjen senere som en del av Trond Nicholas Perrys musikalske performance på Risør Kammermusikkfest i 2018.